İstismarın 4 Türü

08 / Aralık/ 2018

İstismar Nisanur Korkmaz

Çocuk istismarı; 0-18 yaş aralığındaki bireylerin her türlü gelişimini engelleyerek , beden ve ruh sağlığına zarar veren durumlarla karşı karşıya bırakılması olarak tanımlanabilir. Çocukların yetişkin bireyler olma yolundaki sürecine ciddi hasarlar veren istismarın 4 türü vardır. Bunlar;  fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmaldir.

  Fiziksel istismar; en sık rastlanılan istismar tipi olmakla birlikte tespit edilmesi en kolay istismar tipidir. Çocukta kırıklar, yanıklar, doku zedelenmeleri gibi fiziksel hasara neden olan kaza dışı yaralanmalar fiziksel istismar olarak sınıflandırılır. Bir tokattan başlayarak çeşitli objelerin kullanımına kadar uzanan cezalandırma yöntemleri fiziksel istismarın ortaya çıkmasını sağlar. Çocukluk döneminde fiziksel istismara maruz kalan bireylerin yetişkinlik dönemlerinde şiddet uygulamaya daha yatkın oldukları da bilinmektedir.

  Cinsel istismar; çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel doyum için kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bu istismar tipinin aile bireyleri veya akrabalar tarafından gerçekleştirilmesi çocuk üzerinde daha yıkıcı bir etkiye yol açar. Çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kalan bireylerin ilerleyen yaşantılarında alkol ve madde bağımlılığı oranlarıyla birlikte intihar girişimi oranlarının da daha yüksek olduğu bilinmektedir.

  Duygusal istismar; çocuk üzerinde etkili bireylerin, çocukları olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara maruz bırakarak psikolojik hasara neden oldukları istismar türüdür. Çocuğun arzu ve isteklerinin sürekli kötülenmesi, çocuğun sürekli olarak terk edilmeyle tehdit edilmesi, çocuktan yaşına ve gücüne uygun olmayan taleplerde bulunulması gibi durumlar duygusal istismara örnek olarak gösterilebilir. Duygusal istismarın etkileri de yaşam boyu kendini göstermeye devam eder. Anne ve babası tarafından sürekli eleştirilen, sevgi ve ilgi ihtiyacı karşılanmayan çocuklar; pasif kişilik özelliklerine sahip, kendine güveni olmayan ve antisosyal davranışlar gösteren kişiler olarak tanımlanmakla birlikte normal zihinsel kapasiteye sahip olmalarına rağmen, öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar da  yaşayabilirler.

  İhmal ise; çocuğun beslenme, giyim, tıbbi gereksinimler ve duygusal ihtiyaçlar gibi temel gereksinimlerinin bakım veren tarafından karşılanmadığı istismar türü olarak tanımlanmaktadır.  İhmal ve istismarı birbirinden ayıran en önemli nokta ise; istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir durum olmasıdır.

  Yapılan araştırmalarla birlikte; çocuk istismarının herhangi bir türüne maruz kalan bireylerin ilerleyen dönemlerde anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar, şizofreni ve psikotik bozukluklar gibi psikolojik sorunlara da daha yatkın oldukları bulunmuştur. Bu durumda istismar, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız için önemli bir sorundur. Başta aileler olmak üzere çocuk istismarına kaşı bilinçli ve duyarlı olmak hepimizin ortak görevidir. Mutlu çocukların, güzel geleceklerin temeli olduğunu unutmamak dileğiyle.

 

"Çocuklar, göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz, canlı mesajlardır."

                                                                                                                                                                           Neil Postman

BİZE YAZIN

İsim

E-Posta


Yorumunuz